Stackars Northland

Först tackade de nej till järnvägen som skulle stått klar 2013, och nu verkar de ha fått problem med tillståndet för lastbilstrafiken, som skulle paja 90% av vägen vid full produktion. Hm, eller är det kanske välkommet, begränsningen? Hörde att deras senaste kvalitetskontroll förra fredagen visat på låga 0,2 % järnhalt, och svavel hög… och tydligen hade de även haft problem med några dukar.

Hm, hm, hoppar över rimmet den här gången… och konstaterar att jag håller på att få nackspärr… så det blir att hoppa över disken också, igen… Jippiii! säger rebellen i mig… medan jag funderar mera…

Lathet, trots, prioriteringar, undermedvetna värderingar – ja, allt det kan subjektivt komma att användas emot en, som diagnos, en bild av familjemissär, och t o m ligga som grund för tvångsåtgärder gällande vårdnaden av barn. Hörde jag idag, av den unga kvinnan som sen berättade om ett studiematerial som hette BBIC. Analys, analys…

Tänk vad sociala normer har makt i samhället – det är helt otroligt, eller förskräckligt!

Men… eftersom ALLA barn ska ha lika rätt i samhället, så vore det inte så dumt om föräldrar, yrkesfolk mfl beställde denna bok http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-12-12/Sidor/default.aspx …. som även går att ladda ner där, och t ex direkt läsa på sid 53-59 om “Genomförandeplan för öppenvårdsinsatser” – för att försöka på det själv!

(disken löste jag genom att bära ner den i mammas maskin… och nacken, den fick sig en stund i massagestolen)

Och funderar mer… för idag hörde jag att “någon” inom polisen har tagit emot ett vapen och slarvat till den grad att vapnet efter transport var laddat när det kom fram dit det skulle… men ändå var det inte inlett någon internutredning om det…

Konstigt, för det kan ju även ha varit jag… och det får mig att undra ännu mer… eftersom arbetsgivaren agerade så hårt när det kom klagomål på mig från externt håll om att jag är “obstinat” i mitt sätt att vara på fritiden och under mina politiska förtroendeuppdrag (inkl överklagan av gruvan) – och då handlade man ju handfast och direkt!

Att vara bångstyrig är inte alltid en sjukdom eller ett brott, men att ha slutstycket i jaktvapnet under fordonstransport… kan även sluta med döden om det är laddat!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *