Aareavaara

Jag har skaffat mig en bock från Hackspettforsen, och gnidit på stocken med olja… men ändå skulle inte Ulla som hade stockoljan i fyndkorgen ta jägarexamen – och jag förstår inte varför! Finns det något sensuellare än välsmidat trä och raka rör?

Kanske min Viking – Aaaah!

Den tog mig överallt, och jag kände mig som en brud i vit skrud när jag bars över berget… och när jag hoppade ner i snön och vaknade! Herre Gud vad mycket snö det är. Här är jag uppe på Patriks bergtäkt i Aareavaara, och i bakgrunden ser vi gruvan på håll, och den ser ut att gå på sparlåga.

Det gör däremot inte förstörandet av Tapulimyren… för där grävs det för fullt. Blev nästan chockad när jag såg det brungula vattnet skära sig i snön, och det var ju tur att jag inte körde rakt in i deras utgrävda utflöde!

Nej, nu ska jag inte tänka katastroftankar om förorenat vatten som kommer över Aros myr ner till Aareajoki, så att fiskarna dör och vattnet i bäcken inte går att dricka… utan googla mer om min Tikka!

Förste köparen och jag, har i historien samma drag – att vi har blivit utsatta för brott mot mänskliga fri- och rättigheter! Därför vågar jag nu undra, om än på skoj – att är diamanterna från Bryssel på väg hit för att rädda Northlands ekonomi? Summan ca 400 miljoner är i alla fall vad som sagts att de behöver… i $$

Sen undrar jag om inte den ekonomiska krisen egentligen var känd redan här?

http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Norrbotten/Pajalaprojektet/

Och av allt det jag lär!

Att Aarevaara INTE utgör sammanhållen bebyggelse, fjällnära skog eller året-runt renbetesmarker. Däremot väcker den arkeologiskt intresse eftersom högsta kustlinjen efter istiden här har legat precis under dess höjd 250 m över havet!

http://travelpello.fi/sv/ice_age_at_jaipaljukka_sv/

…kontinentalsockelns rörelser lämnar spår… medan nya träd växer med enkelhet…

http://www.skogsstyrelsen.se/Global/myndigheten/Statistik/Om%20statistiken/Omr%C3%A5desindelningar/Bil%207%20fig%207.pdf

… och Aareavaara borde bli en national-park? (om man vill att byn ska uppfylla definitionen enligt Plan och bygglagen, 1 kap 4 § 😉

“sammanhållen bebyggelse: bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *