Generellt alkohlförtäringsförbud!

Tagit mig igenom min djungel av överklagningar, och parat ihop målnummer med beslut… ett himla jobb när domstolarna inte alltid i klartext skriver vad saken gäller – dåligt!!!

Så, nu har min städning på ledig tid i mitt eget hem, gett svar på det jag som polis i tjänsten inte har fått svar på – att DET RÅDER ett generellt alkoholförtäringsförbud på offentliga platser i HELA Pajala kommun sedan juli 2012! (trots att det inte var lagens intention enligt förarbetena)

Alltså, min whiskeypinne fick jag dricka i allskönsro här inomhus (gör dock inte om det, för jag sov sämre än vanligt), men om jag går upp på Rv99 mot Bygdegården någon festkväll, så får jag inte dricka den… inte på vägarna i (samlad bebyggelse?) någon by eller något samhälle i hela Pajala kommun!

Pajala Kommunfullmäktige beslut 2011-04-26, §24

Förvaltningsrätten i Luleå dom 2011-09-15, Mål nr 1091-11

Kammarrätten i Sundsvall protokoll 2012-01-17, Mål nr 2517-11

Högsta Förvaltningsdomstolen i Stockholm protokoll 2012-07-09, Mål nr 821-12

http://sv.wikipedia.org/wiki/Offentlig_plats

Nu vet alla bybor det, polisen, och media. Men, varför har det varit så tyst om det? Har alla väntat på att jag ska städa undan mina överklagningshögar? 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *