Tasanen ja luotettava

Lapin Kulta. Det kunde ha varit jag… men nu var det en analys av ölen vi drack i bastun igår. Och eftersom Meänraatio-Bertil alltid svarar på finska på svenskt tilltal, och Herr Pohjanen för länge sen skrev här att jag borde skriva mer på meänkieli, så ska jag göra det nu.

Joo, pittää ylläpittää meän kulttuuria, ja yrittää taas filosofeerata minun suomeksi. Äidinkieli siellä jossaki syväällä selkärangan alussa. Hm, mutta mistä mie kirjotan? Muusta ko Lapinkullasta joka on helppo juoda saunassa samallako se tuoksuu hyvälle leivälle kiukhaalla… Hm, hm. Mietippä, mietippä, Moona…

Nojoo, että talvi tuli taas niin äkkiä että melkein panikissa soitin Ove:lle traktorista, kun Markku lapiottii kuoppaa frigolitille. Siis viimitipassa markisolerathiin navetanporstua ja etuosa joka pruuka pullistua kun saavi jäätyy. Ove tuli kuorman kans, Markku lapiotti, ja mie silitin. Nyt on plankut viellä panematta, ja jännittää osasinko tehä vaakasuoran pohjan ilman passaria?

Joskus kuiten tuntuu siltä että mulla on tosi hyvä silmä vinkkeleihin ja korkeuksiin, jos vertaa miehiinki. Mutta ei se tartte olla niin kumma, ko miehän olen vesimies… ja vaikkapa Markku ja isä kumpiki on vaakoja, niin se vesi kuiten on se tärkein passarissa ko haluaa vaan suohraan.

Tai onko se ilmapupla?

2 thoughts on “Tasanen ja luotettava”

  1. Ha, ha, men det var rolig läsning ändå smileyNå, jag skrev bara om att vintern återigen kom så hastigt att vi markisolerade i sista stund, och att jag skröt lite om att jag har ett hyfsat inbyggt vattenpass i mig.

  2. Eftersom jag inte förstår finska eller meänkieli så översatte jag med google.Inte blev det klarare för mig ändå… 🙂 “Ja, håller Pitta en diffus kultur och försök igen filosofeerata min finska. Native det jossaki syväällä rygg i början. Hm, men vad mie kirjotan? Fråga från resten av guldet i Lappland som är lätt att dricka i bastun samallako det luktar gott bröd kiukhaalla … Hm, hm. Tänk om, Tänk, Moona …Nåja, kom att vintern igen så snabbt att jag nästan sätta katten spelaren Ove för traktorn när Markku spadar frigolitille brunnar. Så viimitipassa markisolerathiin navetanporstua och den främre delen av pruuka bula när karet fryser. Ove kom med en last, Markku spader, och jag strök mie. Det har nu gått plankut Viella plats utan stretching och osasinko tehä horisontell bas utan setter?Men ibland verkar det som jag har en riktigt bra öga för perspektiv och höjder, om du jämför miehiinki. Men det är inte tartte så konstigt, ifrågasätter jag miehän taco … och, säg, Markku och är pappa till kumpiki skalor, och vattnet är dock den viktigaste frågan setter vill men suohraan.Eller är det ilmapupla?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *