Varför måste man välja?

Tyskland, Ryssland, eller USA?

Hm, satt här och seglade bland musik, så poppade den här upp!

http://www.krigsmyter.nu/tysk-invasion-sverige-a.php?at=b&kw=sport&gclid=CMqh2eWD2bICFUV2cAod_moAsw&utm_expid=23859293-1&utm_referrer=http%3A%2F%2Fgoogleads.g.doubleclick.net%2Fpagead%2Fads%3Fclient%3Dca-pub-6219811747049371%26format%3D300x250_as%26output%3Dhtml%26h%3D250%26w%3D300%26channel%3D7719458962%252B7993652408%252B7719458961%252B0854550287%252B7719458964%252BVidVert3%252BVertical_Banner_3%252BVertical_3%252BVidVert35%252BVertical_Banner_35%252BVertical_35%252BVidVert592%252BVertical_Banner_592%252BVertical_592%252BVidVert1023%252BVertical_Banner_1023%252BVertical_1023%252BVidVert1030%252BVertical_Banner_1030%252BVertical_1030%252Bytd_mpvid_AATKyDjMohVwQtF3%26ad_type%3Dtext_image%26ea%3D0%26alternate_ad_url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fadsense_script.html%253FdivIdwatch-channel-brand-div%2526depth%253D2%26alt_color%3DFFFFFF%26color_bg%3DFFFFFF%26color_border%3DFFFFFF%26color_link%3D0033CC%26color_text%3D444444%26color_url%3D0033CC%26cust_age%3D1003%26cust_gender%3D-1%26flash%3D11.1.102.55%26hl%3Dsv%26url%3Dwww.youtube.com%252Fvideo%252FttmDqeBEOjk%26targeting%3Dsite_content%26video_doc_id%3Dyt_ttmDqeBEOjk%26dt%3D1348861208619%26bpp%3D7%26shv%3Dr20120919%26jsv%3Dr20110914%26correlator%3D1348861208688%26frm%3D23%26adk%3D1427110820%26ga_vid%3D586254027.1317017843%26ga_sid%3D1348861209%26ga_hid%3D642459030%26ga_fc%3D1%26u_tz%3D120%26u_his%3D11%26u_java%3D1%26u_h%3D768%26u_w%3D1366%26u_ah%3D728%26u_aw%3D1366%26u_cd%3D24%26u_nplug%3D0%26u_nmime%3D0%26dff%3Dtimes%2520new%2520roman%26dfs%3D18%26adx%3D860%26ady%3D132%26biw%3D1349%26bih%3D620%26isw%3D300%26ish%3D250%26ifk%3D2424319840%26oid%3D3%26loc%3DEMPTY%26top%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DttmDqeBEOjk%2526feature%253Drelmfu%26docm%3D9%26fu%3D4%26ifi%3D1%26dtd%3D88

OJ! Det blev mycket det här… så jag lyssnar på musik för sårade själar… http://www.youtube.com/watch?v=ttmDqeBEOjk&feature=relmfu

… och väljer… den här!

http://www.youtube.com/watch?v=TH92m-A4uEw&feature=relmfu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *