Det finns bara ett original

Jag.

Jag är lika lyrisk över mig själv, som Susan A Wheelan verkar vara över “gruppen”, och det flow hon verkar uppleva när hon får vara med i ett “vinnande team”. Och jag undrar, blev hon månne mobbad när hon var liten? Och hade stränga konfronterande föräldrar?

Nå, men det var nog inte författarens egna rader som luktade så mycket “skit” igår, utan det var Sveriges slaktavfall… d v s översättningen av hennes bok. Den ska läsas i originalskrift på engelska, om man vill vara helt säker på att det är HENNES forskning man läser!

Man behöver nämligen inte läsa så långt i den svenska boken, för att se att man här medvetet valt att ändra hennes eget ordval, till lite “mjukare” toning… men samtidigt förstör hela boken och dess struktur! Usch, så vidrigt gjort. Och vad handlar det om? Politik, försåss!

Tror att Wheelan själv är ganska liberal, om möjligt nyliberal, medan översättningen troligen är gjord då det blåste socialistiska vindar, och som en förberedelse för ny regering och försvarspolitik? Det är ju bara att titta på Bibeln, som är översatt i olika versioner, och påverkad av allt från vem som var krigarkung till rådande maktpolitik i tiden.

M a o, jag kan acceptera boken som beskriver en grupps mognad som en människas mognad, fast mycket snabbare. Allt från beroende bebisstadium, trotsiga tonåren, ingången i vuxenlivet, till mognaden inför döden… Fast det sista ordet skrev hon inte själv, för nu är det JAG som ger igen!

Fru Wheelan, som verkar lite hård i magen, skrev nämligen på sidan 79 indirekt att hon inte gillar FN:s vetorätt… när hon, trots sin förespråkan av kompromisser och konsensus, ändå föredrar en modifierad form av konsensus, så att en enda person INTE kan stoppa gruppens utveckling. Hon tycker själv att en grupp är i konsensus om 70 till 80 procent av medlemmarna är överens.

Det resonemanget hörde jag med andra ord redan 2008, också i tjänsten, och det var en föreläsare som sade att “eremiten” inte behövs i samhället. Tvärtom, tycker jag, d v s att låt eremiten tala, så blir samhället mycket bättre! En klok människa använder inte sitt veto i onödan, hon visar respekt för den makten.

Och Polisen är inte så “dum” i sin tolkning, när man tänker efter… för de har tydligen tolkat den modifierade formen av konsensus till “majoritetsbeslut”… vilket det alltså är! Men inte ska vara, i en arbetsgrupp.

“Prosit” hörde jag bakom ryggen, och sade “Tack”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *