Mårdhund i Tapuli

Oj, tänkte jag, vilken stor tjäderhöna som ligger risigt till på vägen… som en stor igelkott… men vad konstigt, den började plöstsligt springa som en hare framför bilen… och då såg jag att det var ju en lurvig mårdhund! Precis en sån där som man nu så många gånger har sett på TV nyheterna, hur den förföljs, kastreras, och avlivas… precis som folkslag som är under förtryck…

Kan ett sånt litet plufsigt djur verkligen göra så stor skada som det påstås? Har lite svårt att tro det, men man måste väl lita på FAUNA-experterna? Varför är inte jag som de kvinnliga reportrarna, för faktiskt, det är väl oftast kvinnoröster som rapporterat med en “brinnande entusiasm” om hur mårdhundarna i Tornedalen förföljs? Konstigt, eller kanske inte alls så konstigt då, att Hitler också hade kvinnliga anhängare.

Nå, jag tar varken ställning för eller emot mårdhundens vara eller icke vara här i brist på kunskap, men jag tar ställning FÖR att staten håller sin FAUNA under kontroll UTAN att det ska behövas en massa förföljelseinslag i det publika TV-nätet!

Två norska långtradare, och nu en mårdhund… det är en märklig kurva det där…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *