Hallå Ronny!

Såg Clifftonbasen från Korpis i tidningen idag, och gissar att han mfl entreprenörer är oroliga över framtiden, så jag undrar rakt på sak – har inte LKAB fått “bearbetningskoncession” för gruvan i Svappavaara?!?

Läser Minerallagen, där det i 4 kapitlet 2§ står att “Om ett ärende om beviljande av koncession avser en verksamhet som senare skall prövas enligt miljöbalken eller andra lagar, skall 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas endast vid den prövning som sker i koncessionsärndet.”

Så, om LKAB har fått bearbetningskoncession av Bergsstaten, så ska en överklagan mot detta lämnas till Regeringen, inte till Mark- och miljödomstolarna eller Högsta Domstolen… vilket framgår ur Minerallagen 16 kap 1§.

Hm, och eftersom Högsta Domstolen inte meddelat prövningstillstånd i det s k “Svappavaara gruvmiljöärendet”, så får jag följande funderingar… som jag hoppas att Ronny & Co reder ut!

* Har LKAB fått bearbetningskoncession från Bergmästaren för den aktuella gruvan i Svappavaara?

* Har Naturvårdsverket överklagat frågor som går under kapitel 3 och 4 i Miljöbalken till Mark- och miljödomstolen?

* Kan Högsta Domstolens beslut om att inte meddela prövningstillstånd vara ett tecken på att domstolen inte är behörig i frågan?

I klartext, att undersöka om överklagan som bifallits i Mark- och Miljödomstolen egentligen saknar laga kraft (inte gäller juridiskt p g a fel)? I så fall skulle det bara vara att tuta och köra som vanligt för Clifton mfl, d v s om det är så att LKAB har Bergmästarens “maktbeslut” gällande kapitel 3 och 4 bakom sig sen tidigare, och ärendet skulle gälla det.

ML 4:2 är i alla fall ett exempel på när en enskild tjänsteman med statspolitiken har större makt än domstolen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *