Moder Svea

Nationaldagen till ära, har jag satt potatis idag. Först har Markku fräst jorden i två omgångar, och jag har kört två skopor grussand och lika mycket brunnen hö- och sågspånsträck (som egentligen inte ska vara bra för potatis) där emellan. Och idag har jag gjort raka fina fåror alá min egen modell… i brist på traktorredskap.

En uppfinning, genom att förlänga skaftet på dikeshackan med en smal bräda som jag fäste med två remmar. Sen snörade jag en liten vikt på hackan, och drog den baklänges med böjda ben. Avståndet ungefär ett steg mellan varje fårdrag, och när jag var klar, så tog jag trekantskrattan och drog parallella fåror mellan dem.

Potatisen hamnade ungefär 8 cm ner i jorden, drygt en sko från varandra, och med mitt system var det sedan lätt att dra ner ungefär en full tummes höjd jord från bägge sidorna, för jag hörde att det ska vara 2 tum jord på potatisen, enligt den avlidne odlaren från Erkheikki. Snell hette han, och han fick allt att växa.

Häxa, det har jag inte hunnit leka idag. Nej, jag har varit och förberett lite vedkapning också, och tagit bort några buskar åt mamma, samt luckrat upp hennes kompostjord, och åtgärdat remproblem på åkgräsklipparen så att hon kan köra med den. Hm, stackars pappa, han måste gå med gips i 3 veckor än – och jag ser att han vill få bort det nu!

Huuuh, huuh… och nu ska jag meditera in i spöktimman… fimman, himman, simman, in i dimman, dimman, dimman….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *