Inga tjuvjägare i väst

Göken gol så konstigt i går, att jag avstod från att skriva, utan att först analysera… hm, den gol i väst, denna gök, som sedan kom från norr och flög rakt över mig, mot mitt kök… men, plötsligt vände den 90 grader österut, för att sen göra det samma mot norr… där den blev sittande hoande, medan jag kollade ännu fler diken… hm.

Nå, allt kanske inte går att analysera… så jag kan ju passa på att informera… om det jag lärde mig igår! D v s att de som av Polisen och Jaktkretsen utses till viltspårare (eller avrättare som jag kallar dem) är “hemliga” p g a PUL… och inget annat. Så, om ni inte är nöjd med dem, hör av Er till FAUNA-polisen.

Lärde mig även att jag som polis tydligen ska sitta framför datorn och läsa Polisens hemsida hela dagarna… för det var den enda lösningen jag fick, när jag upplyste att jag missat den här!

http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2010/nfs_2010_09.pdf

“Av 40 § andra och tredje styckena jaktförordningen följer att eftersök enligt första stycket får genomföras endast av polismyndighet eller av person eller personer som har utsetts av berörd polismyndighet.”

Alltså, jag som markägare kan inte hur jag vill fara ut med bössan och leta trafikskadat vilt, och omvänt att jag kan ha okänt folk med vapen på mina marker… men, det var ju bra att höra att de MÅSTE ha den speciell västen på sig, och kontakta markägaren när viltet är avlivat, för köttet tillhör den. Vanligt är dock att sökaren får behålla köttet som hundmat, för oftast är det sårfebrigt och stressat, vilket ger en obehaglig bismak.

Nu vet ni det. Att “allemansrätten” inte ger rätt att bära vapen i skog och mark, utan det måste framgå i andra lagar och förordningar. Så, att bära vapen vid bärplockning, är inte okej, inte ens om det finns björn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *