Storbritannien och Suezkanalen…

Märkligt vad lite historia och geografi som har fastnat i mitt huvud… medan Bond kom i mitt minne och tog den egyptiska båten genom ån som delar landet i två delar

http://www.geografi.nu/egypten.php

Tänka sig, det kan hända spännande saker både ute i världen och inne i det egna huvudet, utan droger… och jag tror att ordet heter “kultur”? D v s med Pajala som förebild, kan man se att kulturarbetarnas normalisering av det konstnärliga mentala tillståndet, förebygger användandet av droger?

Hoppas att det är så, och att det inte är jag som är blind. För tydligen utgör haschet mer än 60% av den svenska narkotikan, och att Sverige är självförsörjande på det. Är det en kultur från 70-talet som har smugit sig tillbalka? Men, vad är då anledningen till att även dagens ungdomar i så fall odlar egna krukor Cannabis i sin kammare?

Den röda tråden är stress, enligt de lärda. Det är stressen som är det farliga, och drogen en hälovådlig dålig medicin…

http://sv.wikipedia.org/wiki/Stress_-_s%C3%A5rbarhetsmodellen

= Lär ut stresshantering i stället för droginformation!

… och den som konstigt nog klarar sig bäst mot droglockelsen, är den bångstyriga som “stänger av och visar finger” åt omgivningen, och som heller inte är så lätt att tas med t ex i skolan!

Så, stresshantering i skolan, skulle vara en V V situation, eller drogernas VVS! Slutstationen, det är där de hör hemma – bildligt i avloppet, men miljöteoretiskt i apotekets riskavfall.

Slutligen, för att komma dit var tanken började, varför upphörde Storbritannien att vara en stormakt? http://sv.wikipedia.org/wiki/Storbritanniens_historia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *