Vad har jag på hjärtat idag då?

Jo, hur fel det kan bli när man tror att man gör rätt… när man går över sin rätt gentemot sina medmänniskor. Det är en sak om man bestämmer att barnet ska vara hemma kl 23.00 och hämtar hem det om det inte kommit hem, om en arbetsgivare säger upp en anställd som inte lever upp till anställningskraven, eller om politikerna öppet beslutar att skuldbelägga alla medborgare med 13000 kr för att bygga bostäder.

Det är en helt annan sak om en förälder som förtäckt straff återtar utlovad påskaktivitet, en arbetsgivare som beter sig kränkande för att få den anställde att säga upp sig själv i affekt, eller om politikerna tar förtäckta beslut och därmed orsakar ekonomisk skada hos medborgarna.

Vad får man av det senare? Inte då respekt i alla fall.

Och jag undrar hur man kan bete sig så? Tror föräldern att barnet ska tänka “Oj, jag har en mesig förälder som inte vågar sätta gränser, och jag måste ostraffat ta ett orättvist straff?”. Tror en arbetsgivare som försöker dressera sina anställda till lojala hundar, att de inte biter honom i handen en dag? Och politikerna, tror de att de är mer än sina väljare och medborgare?

Samtidigt som det pratas om öppenhet, ärlighet, empati, osv. Jag får det inte att gå ihop.

Ett barn som är bångstyrigt, kan behöva en ursäkt.

En anställd som är lågpresterande, kan behöva andra arbetsuppgifter för att växa.

En medborgare som klagar, kan ha rätt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *