Ordet VARFÖR är jätteviktigt

Inte minst under polisförhör. Och det jag specifikt funderade över när jag letade instruktionsboken som verkar vara spårlöst försvunnen (hittade bara röjsågens), är hur det kan komma sig att rubriken “Läkare i Tornedalen skriver ut mest antibiotika” följs upp av det dolda buskapet att det är fel… utan att man undersöker VARFÖR det är så. Nej, ingenstans tänker man i banorna att Tornedalingarna drabbas oftare av infektioner än övriga. Varför?

Kankse för att det är en genetisk svaghet?

Kanske för att miljön här är sämre?

Kanske för att vi äter för mycket korv?

Kanske för att vi dricker för mycket sprit?

Kanske för att vi inte vet vad det är?

Mycket kanske, men ett svar får man, eller flera, om man forskar i frågan!

Ett svar är inte så svårt att ge, om man belyser problemet från flera olika håll. T ex om person kör ihjäl sig med bil, och den sörjande frågar VARFÖR hände det just honom? Då måste man ta reda på fakta t ex genom polisrapport, obduktionsprotokoll etc. Ger inte dessa svar, så måste man resonera vidare. När man är ute i trafiken finns det ALLTID en förhöjd risk för olyckor. Går olyckan inte att förklara med logik, så är det slumpen som har varit i farten.

Alltså, frågan i frågan är: Är det en slump att läkare i Tornedalen skriver ut mer antibiotika än övriga läkare?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *