3 x 4 är 12

Och nu är det år 2012… ett skottår… då även kvinnor får fria. Hm.

I övrigt inget nytt under solen, bara snö…

Pö om pö… undrar vad det betyder?

Successivt, gradvis, stegvis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *