“Dialog med vederbörande”

Det är vad vi har kommit fram till i dag. En lång dag med arbetstidsplanering och spelregler för “gruppen”. Först fick vi svara själv på följande frågor, som gick relativt fort:

1. läs det här dokumentet (pdf) http://www.polisen.se/Aktuellt/Rapporter-och-publikationer/Informationsmaterial/Publicerat/Rikspolisstyrelsen/Ovrigt/Polisens-medarbetarpolicy/

2. Skriv ned tre saker som DU tycker är viktiga för att skapa en bra arbetsmiljö.

3. Skriv ned tra saker som DU tycker är bra/roligt med yrket polis.

4. Skriv ned tre saker som DU tycker att DU bidrar med för att skapa en bra arbetsmiljö.

5. Skriv ned tra personliga egenskaper som DU tar med dig från 2011 som DU ska utveckla under 2012.

6. Skirv ned tre saker som DU tycker har varit bra på din arbetsplats 2011.

7. Skriv ned tre saker som DU tycker har varit mindre bra på din arbetsplats under 2011.

8. Mot bakgrund av av frågorna 6 och 7, vad tycker du att du bidragit med, respektive inte bidragit med, för att skapa en bra arbetsmiljö/arbetsplats 2011?

Sen hade vi grupparbeten med “brainstorming” för att ta fram gemensamma ord och meningar på det vi själv skrivit ner om önskade spelregler. Därefter samlades vi i storgrupp, och antog faktiskt hela det presenterade kittet rakt av i konsensus, om än med ngn omformulering av meningar, och stykning av ordet “gemensamt” (ansvar).

Men… sen… sen blev det hårda förhandlingar om åtgärden mot den som inte följer reglerna… och innanför mina ögonlock hann jag se “domar utan vare sig förhör eller rättegångar” – innan den äldste slutligen medlade fram en bra lösning!

Läs rubriken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *