Jag är nästan mållös

Förkylningskänslan satte sina spår i orken, men det som rört om i korken är ändå det här. Jag är chockad.

http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleID=6618755

Att så många sparkar på den som redan ligger, utan att veta vad det “egentligen” handlar om?

Läser kommentarerna där under artikel samt brev.

Om Eva har gjort en anmälan om grovt tjänstefel, så har hon gjort rätt, för det hör under allmänt åtal, och då MÅSTE hon göra en anmälan i fall det finns anledning att anta att brottet har förövats. Det är INTE hon som ska utreda alla fakta i ärendet, hon får inte ens det, för det ska göras av Polisens Internutredningar! Åklagare eller domstol avgör sedan om det var brott eller inte.

Missnöjet överlag, det är svårare att kommentera, och jag känner ingen på LKC annat än vid förnamn. Men tänker man rent generellt i en grupp, så behöver det inte vara samma missnöje hos alla och envar, och sen kan vissa även stå med i trycket bara för att de inte vågar stå emot?

Man får aldrig glömma att chefer rent allmänt har att handskas med personal som kan ha alkoholproblem, är säkerhetsrisker på annat sätt, inte motsvarar effektivetskraven, kan vara privata antagonister, är av en annan ideologi, har andra värderingar, eller rentav är informella ledare över gruppen, vilket allt kan skapa konflikter.

I politiken har majoriteten betydelse, men det ska det inte ha i arbetslivet. Där kan en ha mer rätt än 30. Men bara för att man har rätt i det, så innebär det inte att en ledning automatiskt går på det som är formellt rätt. De går oftast på det som ger bäst effekt…

Nej, inte ens jag är perfekt! 😉

Hm, men jag hörde något “vänster” från Pajala på radion… och det är med stort intresse jag ska lyssna på Päiväntiima om dryga halvtimman! Damm, damm, trolltrumman slår. Bäst jag går…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *