Ett krig mellan öst och väst?

Närmare än vi tror… nämligen här och nu… och i Allmänningen… http://www.gallivare-allmanning.se/download/varstamma_2011.pdf

Glenn Nilsson från väst kommer nämligen att bli gruvchef i öst, och rent bildmässigt skulle man väl kunna kalla det för en s k trojansk häst? Nej, jag vet inte bäst… men kom ihåg var ni läste det först… d v s att Northland kommer att börja med anbudsjakt på allmänningsområdet Kaunisvaara/Kolari!

Lotteriets tid är nämligen över, och även jag måste börja “fjäska” för gruvjätten för att få jaga där framöver… Nå, men ni kan inte angripa Allmänningskontoret för detta än, för det är nämligen inte ännu beslutat att det blir just det området som jag tror som tas bort från lotterisystemet, eller att Northland vinner anbudet för den delen heller.

Processer är processer, men man behöver inte vara en professor för att utläsa tanken.

I övrigt så nekades jag ta del av röstlängden, och var tvungen att reservera mig i blindo… för det handlar ändå om 5 000 000 kr som ska delas på, inte bara att rösta på mötet… och finns där bara 1 % felmarginal så innebär hela 50 000 kr!

Skumt att den hålls “hemlig” även för mig som delägare i pengarna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *