Sole poka mikhään

Sitter här och lyssnar på sista låten i Päivän Tiima i P4, och funderar på reggaen – en ganska skön musikstil! Sådär lagom flummig och strukturerad för en torsdag eftermiddag. Men, inte vilken eftermiddag som helst, för i morgon är det återigen dags för Allmänningsstämman!

Få se om det händer något nytt i år, för jag börjar vara lite på less på att Antin Rune påpekar att jag har gått upp i vikt, Herr Kulju som anklagar mig för att leka lantmätare, och så hans motioner… som i år t o m strider mot Allmänningslagen…

http://www.pajala-allmanning.se/aktuellt.asp

§ 32
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19520166.htm

… som säger att det vid personval ska gälla en röst per ägare. Men det är klart, med sina många fastigheter så skulle han enligt sin motion få rösta på sin egen kandidat för flera…

Däremot är det helt okej för honom redan nu att att begära votering t ex i ekonomiska utdelningsfrågor, och att rösterna ska räknas efter fastigheternas andelstal. Är man som han då, d v s ställföreträdare för andra ägare, så röstar man med hela fastighetstalet, som kan bli högt om man har flera/stora fastigheter. Men är man inte registrerad ställföreträdare, så har varje ägare av en gemensam fastighet en egen andel av andelstalet? Och för frånvarande ägare måste det finnas en fullmakt? Låter det tjorvigt? Ja, och jag hoppas att presidiet kan förklara det bättre utifrån den här http://www.pajala-allmanning.se/download/reglemente.pdf

I övrigt är det trevligt att besöka dessa möten, för de är formellt sådär gammeldags diciplinerade och högtidliga!

Hm, och det här fick mig att fundera strikt http://www.arjallm.se/Skog/Ansvariga/Staemma.htm d v s att rösterna fastställs redan under punkten 5 på den Kungjorda dagordningen… så det gäller att hämta en kopia på “den” om man vill känna sig 100 % säker på sin röst.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *