Vi får 24 fast vi hade kunnat få 100

Och det får mig att undra… Borde det inte räcka åt alla och envar? Pratar Internet på jobbet. D v s att vi har ett färdigt bredbandsuttag på väggen, men vi får inte bredband, vi får ADSL! Går inte in på orsakerna, eftersom det verkar vara “företagshemligheter”, men konstaterar att 24 räcker gott till det vi behöver – att läsa samverkanspartnernas samverkansmaterial, ta ut Länsstyrelsens beslut osv – eftersom jag är nöjd med 24 även här hemma där jag sköter det nu… d v s på min fritid!

I övrigt har dagen mest gått i grovstädandets tecken… för snickarna är snabbare än beräknat, och det innebär att vi får tömma rum på rum… som så småningom förhoppningsvis innebär att vi får rena och fina lokaler med lite modernare touch. Minskningen känner man inte av nå mer, för kärnan är liksom kvar helt och hållet från förr. Det jag däremot kan sakna är Tingsrätten och åklagarnas besök!

Bök och stök… ja, just nu sitter vi så trångt att det inte tål en mök…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *