Trygghet och verktyg

Det är vad ungdomarna behöver. Det är i alla fall vad jag kom fram till idag, när jag satt och analyserade på ett möte. Trygghet är A och O för att kunna utvecklas, d v s att kunna slappna av och ta in nya intryck. Sen behöver man även få hjälp med att utveckla mentala verktyg för att klara av livets olika utmaningar.

Avslappningsövningar och realistiska tankar innan natten, så att man kan sova. Genomgång av hur man bör och kan agera vid olika tillfällen. Allt från att det hör till god ton att säga hej, och att det i vissa situationer förväntas att man hälsar i hand och presenterar sig vid namn samt säger var man kommer i från, till att man ska vända på klacken om man blir förolämpad, inte slå.

Dessa grejer kan man egentligen spela upp som en liten teater, och låta prova på. Typ så gör man ju på Polisskolan också, d v s att läraren går igenom hur man ska agera, och sen kommer figuranter som eleverna får öva på. Det man tränar på detta sätt, sitter sen kvar i minnet, och man kan plocka fram det när en liknande situation uppstår.

Vill man följa med mig ännu djupare i analysen… så tror jag att det handlar om att flytta fokus på bubblan… och blåsa den större! Med ord kanske man kan säga att få individen att se sig själv som en del i ett större sammanhang, och inte alltid utgå från sig själv när man hör saker. Om någon t ex säger “Hej, hur mår du?” så kan det tolkas som “Hej, jag ser att du mår dåligt” av den som känner sig kränkt. Medan den som frågar egentlig bara säger en allmän artighetsfras, eller kanske vill att den andra ska fråga likadant tillbaka av artighet, så att den får berätta om sig själv i stället?

Samma sak är det om man blir utsatt för brott. Då är man ett brottsoffer, som förhoppningsvis får upprättelse genom skadestånd eller att “skurken” blir dömd. MEN, utöver det ska man inte göra sig själv till ännu mera offer… utan i stället försöka se VARFÖR man blev drabbad utifrån den andras perspektiv, inte sitt eget. Och därefter tar man lärdom av det, och undviker helt enkelt sådana människor helt.

Det kan man faktiskt göra. Typ, “Hej!” men inte mer.

Och ni som inte gillar mina analyser… ska veta att barnen i skolan har tillgång till skolkurator, skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog. Det fick jag lära mig idag.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *