Revisionsrapport 2008 – borta?

Den fanns i alla fall inte i kommunens arkiv, i pärmen revisionsrapporter, under fliken 2008… och inte heller i pärmen för Kommunfullmäktiges protokoll – märkligt, för det är väl ändå ett “arkiv” dit man ska kunna gå och söka handlingar?

Nå, nu löste det sig, för den omnämns i ärende Dnr Ks 2009.154.007, och gick att hitte igen på datorn… hm, funderade även kanslisten over förlusten. Och just det, det är sånt som får mig att luska vidare…

Revisorn 2008 skrev “Slutligen är det oklart var de 3,3 mnkr som fullmäktige beslutat att avsätta i gruvprojektet är redovisade. Beslutet togs i samband med investeringsbugeten, och kan därför anses vara en beslutad investering.”

Ekonomichefen 2009 skrev “Vad gäller redovisningen av 3,3 mnkr, som i revisionsberättelsen sägs vara avssatta till gruvprojekt … Att dessa medel inte redovisas i bokslut 2008 förklaras av att dessa medel inte fanns avsatta under detta år.”

Kommunfullmäktige 2011 har i ett direktjusterat protokoll i oktober beslutat om att omgående betala ut ett aktieägartillskott till Pajala Värmeverk AB på 3 miljoner kronor… och jag funderar… är det samma dubbelpengar som de 30 mnkr som lånades till den stora pensionsskulden, och samtidigt placerades i fonder på Handelsbanken 2008? Eller trippelpengar… för Värmeverket investerade i en panna ungefär med samma belopp… eller elimineringar respektive skulder som var 25,3 miljoner?

Det blir 5. Hm, hm… förr var det PUAB man använde för att “stämpeltvätta” kommunala pengar utan insyn från demokratin… medan Värmeverket är helt kommunägt, och då saknas insynen från näringslivet… och det säger att det är något som inte är givet?

Skulle ha varit intressant att vara revisor, för då hade jag kunnat knalla in på Handelsanken och kolla storleken på kommunala aktie/fondplaceringar i oktober/novemer 2011. Men revisorerna idag har nog ingen aning om vad föregångaren har luskat i, eftersom rapporterna är borta från arkivet. Givet.

Hur som helst, så är det politik. I och med tillskottet på 3 miljoner, så betalar alla i hela kommunen för Pajalabornas fjärrvärme!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *