Ingen utvärdering inför nästa år?

Det tänkte jag inte på igår… men idag, att vad tyckt jag? Det brukar alla arrangörer av konferenser och sånt göra på slutet, d v s dela ut ett papper där man får fylla i vad man tyckte var bra och vad som var mindre bra, för att slutligen föreslå något nytt till nästa år…

Och vad hade jag skrivit? Det som var bra, var att vi varvade större och mindre seminarier, och det som var mindre bra var att handtorkarna på toaletten inte fungerade, bara en!

Till nästa år skulle jag gärna se att IKEA Ingvar stod på scen och “avdramatiserade” det här med hans forna medverkan i vitmaktrörelsen… fast egentligen ska man ju stå på en scen och skapa drama, men med trygghet är det tvärtom… där ska man öppet blotta systemet för folket, så att de själv ska kunna göra en analys och förstå det hela på SITT sätt.

Att få ett personligt sammanhang – det skapar trygghet!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *