Skjut inte budbäraren!

Var smartare än så… d v s låt honom löpa, och läs handlingen i stället!

http://www.rudata.ru/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%85%D0%BE_%D0%9A%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD

Utan fungerande post och öppen information är vi snart en diktatur.

Natur… vårdsverket… vill ha in Era synpunkter mot öst, så skriv ni som berörs längs Muonioläven söderut och Torneälven.

http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Om-Naturvardsverket/Remisser-Naturvardsverkets/

Den ena ska vara inne senast 12 oktober, så det är lika att skriva på båda samtidigt, så att ni sparar porto… för ibland räknas e-post, ibland inte…

Och järnriddån måste ha smugit sig åt väst… förbi dem “som vet bäst”? Vad annat vill shamanens bild säga idag?

http://www.youtube.com/watch?v=FkUD3oO0RAk

Oj, och nu är det på sin plats att göra som “Sankt Bernhardshunden” – att bjuda på en påse FREDSGODIS från 1949!

http://www.fazer.se/Varumarken/Marianne/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *