Repet är bra

Köpte en ny rulle igår i finland, 600 m för 9 euro, och lade ut lite rak lina åt Northland och Lantmäteriet. Idag kontrollerade jag ett annat område, och då kom gränsgrannens fru ut… hjälp tänkte jag, men det blev tvärtom. – “Vi har också mätt att gränsen går ungefär där var ditt snöre ligger nu”. Jaha, tänkte jag, och funderade varför vi inte gjorde det tillsammans i stället? Det hade sparat mig mycket tid och betänkligheter…

Faktiskt, det är så, att om Lantmäteriet gör fel när de slår en tomt, och ingen överklagar förrättningen, då gäller Lantmäteriets fel, mellan de som är upptagna som sakägare i förrättningen. M a o, det gäller att ha koll om ni kontaktas av Lantmäteriet för information, så att de inte snor en bit av er mark åt grannen – utan att ni märker det!

Hm, och igår körde en Northland-bas efter mig ner på gården, för att fråga om de får börja gräva på mina marker. En 3:e chef som hoppar in i ärendet… och han sade att han kunde ha betalat min faktura på 500 kr + moms på en gång, om han bara hade haft plånboken med sig…

Hm, hm… och nu var frågan till mig om det verkligen behövs en lantmäteriförrättning för en ledningsrätt? “Vad vill du ha för att vi ska få börja gräva på en gång?”… Som om allt hängde på mig! Ja, jag blir inte klok på dessa karlar…

Och Lantmäteriet, de borde vara ansvariga att ha en gratis medlare vid gränstvister, så att Polisen skulle slippa en massa utredningar som beror på förrättares slarv!

2 thoughts on “Repet är bra”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *