Kanonmat

Det var omdömet jag fick från en facklig pitekollega under min aktiva tid inom polisfacket, och med det menade han att jag strider för “rakt”… d v s att det är mig arbetgivaren skjuter först – och precis så gick det ju i min karriär! 😉

Analytiker är bra, men det egna hjärtat är bättre, och man ska bara strida för sånt som man är beredd att dö för.

Sen kan man leka och spela på längre sikt, om man har kommit så långt i sin människosyn att man medvetet är beredd att offra andra.

Facket, är inte det till för fotfolket? Som går först i strid…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *