Att dom har mage…

… tänker jag med mätt mage… Northland, att de frågar efter min namnunderskrift, utan att ha betalat min faktura på 500 kronor! Honor… tror att det är det det handlar om – att vi ska niga och nia… men jag säger återigen – FUCK!

Tack, det kan jag också säga, till den som är värd det. Och i röret hörde jag svärdet… när jag såg “Finnvålds” första blunder – eller att Fine Weld glömt att täcka röret… i det magiska shamanområdet vid Aareajoki… Hm, det ekade långt och länge – och som sagt, magiskt, så att både jag och Markku fick kalla kårar…

Brrr, det hann bli riktigt kallt när vi motionerade hela 6 km. Var tvungen t o m att springa 3 intervaller, och helt otroligt – jag kom in i andra andningen! Känner mig frisk som källvatten numer, när alla symtom i buk och blodkärl är borta, och hjärtat också håller rytmen. Helt otroligt skönt!

Men, det är inte bara stoltheten, utan faktum att grundvattnet ligger väldigt ytligt – såg att de hade grävt av en åder t o m alldelens intill bron, och det flödade ut i bäcken…

http://www.youtube.com/watch?v=6kvouDzAGO8

… och här har jag gjort en analys med nyckeltal…

https://www.nordnet.se/mux/web/marknaden/aktiehemsidan/nyckeltal.html?identifier=LU0488722801NOKLUOBMA&marketplace=15kvouDzAGO8delsens

Man vill göra ordrar, men inte betala kontant. Och med hjälp av diagrammet undrar jag om omsättningstillgångarna är placerade i andra aktier? Hm, men det framgår inte hur mycket av det som ligger på passiv sidan… Eller är det INC i AB? Eller tvärtom… http://avdragslexikon.se/naringsbetingade-aktier

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *