Det är det här som är ruttet

… och vanligare än vi tror? Det kan vara inom Polisen, Lantmäteriet, Skatteverket, Domstolar o s v… d v s att tjänstemännens rädsla för att inte lyda den “högre andan” är större än rädslan för att göra ett fel enligt lag eller reglemente. M a o, att den rådande sociala andan i den informella makten har tagit över det demokratiska samhällets opartiska regler för juridiskt jämlika beslut, p g a myndighetsindividers rädsla för att tappa jobbet på ett “ruttet” sätt.

http://medierochmangfald.wordpress.com/2009/09/25/rattspatos-straffar-sig/

En repetition om hur det ska vara:

Folket väljer representanter till Riksdag i öppna val vart fjärde år.

Riksdagen stiftar lagar.

Tjänstemännen i det svenska statsskicket ska följa lagarna.

JO ska se till att så sker.

Så här ska det inte vara:

Politikerna gör hemliga överenskommelser utöver sina befogenhetsområden.

Riksdagens beslut saknar reell kraft.

Tjänstemännen låter sig påverkas otillbörligt.

JO vågar inte ta upp fallet.

Eller:

Okunskap är den dolda agendans makt?

I klartext:

Jag kan inte fatta hur Lantmäteriet till Skatteverket lämnar uppgifter som är felaktiga, trots att rätta uppgifter finns att tillgå i den enda akt de behöver titta i! Jag kan inte fatta hur Skatteverket tar det felaktiga muntliga svaret som fakta till sitt beslut, trots att de själv i registret kan se att Lantmäteriet inte har utrett frågan… Ja, det är mycket jag inte kan fatta vad gäller den partiskhet som verkar råda för det “allmänna” utan grund!

D v s att motstånd mot enskilt ägande av Sveriges mark, verkar vara just en sådan “hemlig övernskommelse” inom politiken som skrämmer tjänstemännen att agera utanför allemansrätten? Att den socialistiska tanken verkar vara starkare än lagen… och jag behöver väl inte säga så mycket mer för att man ska fatta att den är informell och hemlig…

Problemet? Jo, OM det svenska folket hade tyckt så, så hade de röstat på ett annat sätt än de gjorde i valet, och därmed tycker inte Sverige så! Har Ni fattat?!

2 thoughts on “Det är det här som är ruttet”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *