Jaha, tydligen dags igen…

Gamla kartor, som är ursprunget för de flesta, och för vissa gäller än idag. Sen gäller det att titta på verkligheten, d v s vad som har hänt i naturen – nya eller omdragna vägar, byggnader som är flyttade, råstenar som är bortgrävda… etc.

http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/searchresult.html?countyREG=25&searchTypeMP=m&munParREG=Pajala&searchType=v&openSearchREG=aareavaara&yearMinREG=&yearMaxREG=&taskREG=&archive=REG&firstMatchToReturnREG=1

I ovan länk är t ex Herr Kuljus tomt akten 25-PAJ-1560, och där är byggnader flyttade, samtidigt som jag misstänker att en hörnråsten därifrån är flyttad ner till samfälligheten i samband med en galliring – dumpad på en plats där traktorn sjönk?

Det behöver inte vara så, men så KAN det nämligen gå till – och vad sade Lantmäteriet åt det? Jo, att markägare borde vara bättre på att hålla sina rågångar uppe, d v s röja i god tid. Och det kan jag hålla med om. Mina fredliga förfäder hade tydligen inga gränsproblem, utan de lät träden växa till stora stockar innan de tänkte fälla dem gemensamt? = Ekonomiskt.

Ekonomiskt är däremot inte att ha en massa kraftledningar dragna över sina marker… jag tror att bara jag har ca 3 ha som är helt kalt från träd just p g a det… Frodiga fina marker som inte producerar BNP till Sverige. Hur är det med elen?

Längst ner i akten 25-PAJ-1561 kan vi alla fall se området under kraftledningen där Northland gått över min gräns (fit page >100%), och det enda som inte syns mot idag, är Alfs tomt. Och vad lär jag mig av det här? Att det är ingen idé att söka stenar som inte finns utmarkerade. En lång lina är vad som gäller! 😉

2 thoughts on “Jaha, tydligen dags igen…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *