Gud heter Nikodemus

Oj, vad jag har haft märkliga drömmar i natt… och när jag efter morgontoaletten stod där och sköljde mig i ansiktet, så sade min hjärna just detta… d v s att det var Jesus far Nikodemus som räddade livet på Guds son… genom sin läkekonst, och kunskap redan då… att isolera honom i en grotta med endast några få sköterskor i närheten, allt för att han skulle klara sig undan en dödande infektion i de hemska såren…

Sår som man får skylla Pontus Piltatus feghet för. Hm, och jag funderar på skillnaden mellan honom och Hitler… Hm, hm… det är skillnad, men i bådas bakgrund är orsaken alltför många farliga “trycka på knappen människor”… eller ungefär 90% av jordens befolkning om jag minns rätt?… när jag minns tillbaka på psykologibokens experiment med den auktoritära ledaren som sade till studenterna att de ska trycka på en knapp. Det var tydligen bara 10% av studenterna som INTE tryckte på knappen när de fick klart för sig att kamraten skulle få en elstöt!

Så, även om det är fredstid, så måste man tänka på att nio av tio är dina potentiella fienender… hur många Gudar det än skulle finnas!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *