Moder Jord kokar…

… och jag läser mer om björnjakt… http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/Sv/djur-och-natur/jakt-och-vilt/bjornjakt/Pages/default.aspx

Fick lära mig idag att älgjaktlag med automatik inte får skjuta björn, d v s att bara för att en person ingår i ett älgjaktlag så får han/hon inte skjuta björn ens under älgjakten, om inte markägaren speciellt upplåtit jakträtt på björn åt denne. Så det är bäst att kolla upp – så att ni inte blir föremål för jaktbrott!

Hm, och licensjakt efter björn är en form av skyddsjakt, där 72 björnar får skjutas i norrbotten – och rent teoretiskt skulle lilla jag kunna skjuta allihop här på mina marker i Aareavaara. Sen finns det en annan form av skyddsjakt, som följer björnindividen, d v s om Länsstyrelsen t ex skulle besluta att jag får avliva en björn som är en fara för mina djur, så då är det just den björnen jag får jaga, och då får jag tydligen jaga den även på andra markägares marker.

Ja, snart är det dags för älgjakt, och det skulle vara trevligt att rivstarta med en gästjakt. Liksom lite semester samtidigt, för när man jagar på egen mark, så går man omrking och tittar att här borde röjas… och här borde hämtas… och här borde… just det, jagas älg!

http://www.youtube.com/watch?v=XJSkrF8nhxg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *