För låga taxeringsvärden?

Det är inte bra i dessa expanderingstider, även om fastighetsskatten förståss är lägre. Alltså, taxeringsvärdet ska spegla 75 % av marknadsvärdet – och marknadsvärdet ska vara det ni typ får om ni säljer Ert hus!

Taxeringsvärdet är även det värde som avgör vad kommunen eller gruvan måste betala för Ert hus, d v s 1,25 x taxeringsvärdet, det är det ni får om ni vägrar sälja. Hm, och inte visste jag att det var så utbrett och uttalat det här med “den kommunala hämnden”…

Visste du inte det? Frågade Vite Riddaren när han såg hur förvånad jag såg ut när han sade att jag får räkna med att kommunen gör allt för att tvångsutlösa mig som hämnd för att jag satt käppar i hjulet för gruvan…

Hm, hm, och alltså – detta ska ha förekommit i all tid, och ha trådar till höga nivåer beslut. Som Skatteverket? Kanske… för det är faktiskt politiker som sitter i Skattenämnden! Detta kanske kan förklara varför en normal strandnära stugtomt i Lovikka är taxerad till 72 000 kr utan byggnad, medan min vid finska gränsen är värderad till 0 kr MED byggnader?

Nej, jag vill ogärna tro att det är geografisk rasism, och att hämnd enligt “maffiametoderna” inom politik och förvaltning är osanna … och att det i så fall bara rör sig om den enskilda människan, som andra hjälper till rätta!!! Som t e x mig om det är jag som har deklarerat fel!?

Och vad gör vi åt det? Ringer Skatteverket 0771-567567 för att få nya fastighetsdeklarationsblanketter och begär omprövning! (det är inte för sent, 5 år gäller för överklagan)

http://www.skatteverket.se/privat/blanketterbroschyrer/blanketter/info/6891.4.39f16f103821c58f680007048.html

PS. Taxeringsvärdet har även betydelse om ni säljer fastigheten till ett av Era barn, d v s vid vilket belopp överlåtelsen ännu klassas som gåva. DS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *