Aäeh!

Och nu är detta tradition även i Sverige… björkruskor… där den finska hängbjörken var bäst!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *