Batongflickans skogsskola del 3

Inköparen i Sveaskogs monter var förundrad över den avräkningsnota jag fått, samtidigt som han berättade om framtiden… att Sveaskog kommer att göra som Stora Enso, d v s köpa virke på skördarrapport!

Under den lilla stund jag stod där och analyserade honom från topp till tå, samtidigt som jag lyssnade på honom och tittade i hans broschyrer, så kom jag fram till att jag i framtiden måste “förhandla” om kvalitén på skogsklassen, d v s att det blir viktigast om jag ska sälja på rot.

Sen ska jag i förväg knalla runt i skogen och mäta brösthöjden, för det är ett nytt mått de kommer att tillämpa i prislistan, tydligen för att apteringen inte ska slänga allt för mycket på priset… eller för att de ska ha fritt fram att aptera hur de vill efter beställning?

Joustavaa, skulle man säga på finska, och nu har även Herr Kamprad gett sig in i virkesbranschen… tillsammans med Persson, Bucht och Niska? Ja, jag har ju sagt (och hört) att Sveriges makt ligger i skogen – så passa dig Reinfeldt (och ÖB)!

Oj, jag skulle ju skriva om skogsförsäljning, inte om politik… hm, just det, IKEA har lämnat in en beställning på klentimmer till Sveaskog, och det är ju bra om de använder svensk råvara till sina möbler – så att inte furu i a-klass går till massafabrikerna.

Ja, denna del kom att handla om framtiden, och nästa kommer att handla om nutid – för NU ska jag sätta mig och räkna 308 rader stockdata i brist på opartiskhet från SDC. Eller rättare sagt, skogsägarna är inte en jämbördig part med skogsbolag och sågverk… vilket damen i telefon bekräftade när jag frågade om fullständiga stocklistor (som jag blev nekad)

– “Så du menar att jag som säljande skogsägare ligger i händerna på det köpande skogsbolaget?” frågade jag efter att hon hänvisat mig till köparen för listorna… och hon svarade rakt och ärligt -“Ja, det kan man säga”.

Hur är det med Skogsstyrelsen då? Jo, de verkar sköta sig , och här har vi nog svaret på varför skördarmätningen har börjat locka… d v s att m3fub kommer att kunna mätas av VMF, och jämföras rättvist med skördarrapporten, d v s inte “omvandlas” längre och bli föremål för smarta vinstberkäningar… http://ny.sdc.se/admin/PDF/pdffiler_VMUVMK/Lag%20och%20f%C3%B6reskrifter/%C3%96versyn%20av%20Skogsstyrelsens%20virkesm%C3%A4tningsf%C3%B6reskrifter%2C%20rapport%205%2C%202010.pdf

2 thoughts on “Batongflickans skogsskola del 3”

  1. Precis, det är nog bäst att nu helt gå över till inmätning m3fub stockvis, för då får man betalt för det man levererar. Förhandlingen blir då kring avverkningskostnaden, och kan i förlängningen få fler frilansande skördarlag på marknaden?

  2. Skördarmätning i dagsläget är bara en onödig kostnad eftersom inte skördaraggregaten mäter rätt. Virket måste fortfarande mätas vid industrierna eftersom bruken, sågverken vill veta vad som finns på vedplan. Volymerna i skogen och ev svinn på vägen är i deras ögon ointressanta. Sen kan man ifrågasätta opartiskheten i skogen och vem kommer att kvalitetsäkra skördarmätningen?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *