Batongflickans skogsskola del 1

Ja, systemet ser pålitligt ut hittills… när jag tittat i VMF-rapporterna jag fick idag – 3 st!

Del 1

Sammanfattning

Detta är en volymanalys under bark, och kan sammanfattas med att skördarens m3fub är verklig, medan VMF räknat 83% = m3toub (som i det här fallet skulle vara 77 %).

Inledning

Skördarbolaget vill ha betalt för avverkningskostnaden per m3fub, och när jag sett hur kalibreringen gått till så litar jag på maskinmätningen, även om den skiljer + 9 % jämfört med VMF rapporterna. Detta eftersom jag vet att bolagen använder en omräkningsprocent från m3toub, och att den hos Sveaskog var 83%. D v s att jag litar mer på en modern maskin som har parallellmätning, än på procenten… Helge.

Slutsats avverkningskostnad

Så Patrik, du behöver inte vara rädd för att skicka din faktura även om inmätningen visar för lite m3fub! Det är nämligen så, att bolagen som betalar kunder i m3fub gör en vinst på felmarginalen, och därför kan de även subventionera avverkningskostnaden för vissa typer av avverkningar.

Slutsats apteringsdirektiv

Det är troligen samma sak som är förklaringen till varför bolagen gör så korta stockar enligt sågverken. D v s att bolaget själv inte vill förlora på omräkningsprocenten vid inmätningen till industri, alltså att verkligheten ska hålla sig så nära t ex 83% som möjligt, kanske med tanke på virkesuppköparens uträknade sortimentsnittspris? Och kanske för att kortare stockar har större chans till kvalitet 1 vid inmätningen. Skriver kanske, för jag har ännu inte fått lista med längd, diameter och kvalité.

Slutsats mätning

Ja, Herr Virkesmätare, Ni får MVG, samtidigt som jag vill att ni ska känna till detta – att det inte är skördaren det är fel på, utan procenten, om det avviker. Vrakprocenten var också helt normal, d v s 2,7 % på timret, och 1,8 % på massan, vilket ger ca 2,6 % i snitt.

Slutsats felmarginaler

Ser att inmätningen har skett under bark, och därför kan jag inte analysera barktjockleken, som enligt skördaren i snitt var 6 %. Massan har blivit 1 kubik lättare under väntetiden, eftersom den mäts in i vikt, men den torkan har jag råd att bjuda på…

Slutsats arbetskvalité

Exakt varje stock har kommit fram till inmätningsbordet, och endast 2 stockar var avverkningsskadade, vilket ger toppbetyg inte bara till tummare och sågverkslastare, utan även till skördarföraren och transportören!

Slutsats misstanke

Det jag något kan ifrågasätta, är att volymen av en knapp trave är mer än 1/3 av tre hela travar… och eftersom alla stockar har kommit fram, så MÅSTE det ju bero på att VMF har kalibrerat sina optiska instrument olika på de två olika sågarna? Eller är det slumpen… d v s att det råkade vara kortare stockar i 3:an än i 1:an? Lastaren är i alla fall friad från konstapelns viktanalys, och nu handlar det inte om korset…

Avslutning

Ja, och allt detta bygger på de kunskaper och information jag har idag, så se det inte som en absolut sanning. Och i nästa avsnitt kommer det att handla om prislistan. Men utifrån procenten Helge, och min analys ovan, så vågar jag redan nu påstå att långa stockar ska säljas enligt m3to prislistan med längdkorrigering UTAN omräkning till m3fub… vilket jag själv insåg i sista stund från vargens ögon… och som sagt, spännande fortsättning följer…

One thought on “Batongflickans skogsskola del 1”

  1. Jag kan lova att skillnaden mellan mätramarna på Juto och Krekula är minimal. Mätramarna kontrolleras noggrannt varje så avvikelsen beror garanterat på något annat. Avverkningsskada bedöms partivis dvs trave för trave så jag tror att du har missuppfattat att det var två stockar som var skadade. Jag misstänker att det var avverkningsskada 1 på två mätningar. Bättre än avverkningsskada 1 blir det inte dvs max 1 på 100 stockar. Annars såg det bra ut, några stockar som var för korta. Du ska inte vara ledsen om det var lite ettor. Det var för kvistigt virke för det. Ingen apteringsmiss i det fallet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *