Sista rycket?

Hörde att NSD har en kungörelse om grustäkt i Aareavaara, och att ansökan bara är en liten början för att få tillståndet – sen ska den utökas! Likadant är det tydligen med gruvan… de ansökte om ett litet sandmagasin, och när de fått tillstånd, så kommer de nu att göra den dubbelt så stor!

Nu lär vi oss det, att det är så man ska göra – sträcker någon ut sin hand, så ska man ta hela armen! … och så drunknade allihop, blubb, blubb, blubb… fredagen den 13:e.

Ja, jag har funderat… att alla som berörs av det som pågår i här i markhänseende faktiskt “råkar” vara samer eller renägare (?)… vilket i sig kan vara en slump, men det kan också vara en “utrotningsaktion” som pågår, med medvetna och omedvetna aktörer.

Hur är t ex en organisation som HA är uppbygd? Hjärnan syns inte men sitter troligen i slips på någon hög stol någonstans, och lever ett typiskt Svensonliv… och så har vi bringan som syns, genom västar och HD. Armarna flaxar likt Red & White Crew, och minglar sig med plantorna som klär sig i hjärnans kläder (har glömt sifferkombinationen, för det var inte Club 88).

Politiken är uppbygd på precis samma sätt. Hjärnan tänker ut taktiken, som förankras i Arbetarekommunen som är ute och demonstrerar 1 maj. Byket tvättas i S-föreningarna, som uppvaktar SSUare och andra tänkbara röstfiskare utifrån deras populäritet och sociala ställning.

M har säkert ett liknande system, så även EU och övriga världsmaktssamfund… för att inte tala om Melodifestivalens tunga 5:a, som är ett ytterst bra exempel! Systemet skulle nämligen falla om de största länderna inte fick rösta på sina egna bidrag…

Saade kom vidare i sista rycket, men för många slutar det där.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *