Och stackars Valmet!

Maskiner fungerar inte som hästar… som oftast kastar av sig ryttaren istället för att själv lägga sig på slagsida…

Foto: Markku Rautio

VDn håller i statens kanonstomme och konstaterar att det är andra gången på 30 år som en anställd gör små missbedömningar? Inte så ofta, och tur nog inga personskador den här gången. Hur maskinen mår, har inte gått att bedöma än, för de måste avvakta försäkringsbolagets klartecken innan de får röra den. Men den känns må bra… säger kvinnan som kan tala med fordon! 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *