Än fler alternativ…

Nej, mina träd blev inte fällda idag… och därför har jag funderat på ytterligare alternativ i processen. Leveransvirke kan ligga vid väg till juni, och hugger man i augusti har man gott om tid på sig att göra affärer… och oavsett vem som avverkar, så kan en bra kvalité och aptering med fördel även mätas in hos VMF?

– Hörru Virkesmätaren! Kan jag som enskild skogsägare komma med ett timmerekipage ner till Kalix, så att mina fröträd skulle mätas in där, objektivt – och att jag med Ert mätbesked skulle inhämta anbud på timret fritt köparen? … m a o, hur mycket skulle en VMF-mätning kosta mig per kubik?

Sen måste jag erkänna att slemmet står mig upp i halsen… och är spyless på tjänstemän som inte verkar ha någon yrkesheder i kroppen, utan låter sig styras av sitt polistiska uppdrag i stället? Plikten framför allt… men det kanske inte är alla som tänker på att PoM är en kommunal myndighet… vilket är tragiskt att se!

Har redan tidigare kommit på ett bra yttryck för det politiska samverkansfenomenet: “Grov organiserad mobbing”

Mona Kumpula som enskild person får överklaga beslut enligt den svenska demokratin, men den svenska demokratin ger inte myndigheter vars beslut blir överklagade, rätt att utsätta Mona Kumpula för repressalier. En myndighet är ett dött begrepp, men det är inte människan.

3 thoughts on “Än fler alternativ…”

  1. Det är sågverken som är mätplatsägare. Sågverken hyr bara in mätaren. Det är nog genomförbart, men troligvis ingen bra affär. Vad det kostar vet jag inte, det blir då en uppgörelse mellan dig och mätplatsägaren (sågverket).

  2. En sak som jag har konstaterat under årens lopp är, att mina bloggläsare till största del är envisa män, bångstyriga som få, som absolut inte tål att en kvinna ställer krav på dem? 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *