Hänt mycket under natten!

Ja, det går undan när huggarna väl sätter igång, och här ser vi en huvudgata i gallringen, som de valt att göra parallellt med gränslinjen.

Kan väl säga att det ligger 1-1 än så länge, och tvärtom… d v s att det som kan anmärkas hos den ene, är bättre hos den andre. Sen får man också komma ihåg att det är skillnad att gallra i plusgrader i april med lite snö och bara träd, mot -32 i januari med isiga och snöklädda träd, och sen har de även olika stora maskiner.

Bond har högre stubbar, tagit mer grövre träd, skadade toppar finns kvar, men stammarna har mindre skador och står tätare. Roséns har låga stubbar, tagit mer massa och skadade toppar, samt lämnat grövre träd glesare, som dock har mer stamskador som man även kan se på bilden. Grundyta har jag inte mätt än, men det kommer… och jämfört med igår så tror jag nästan att Roséns läser min blogg? (tätare idag om jag inte inbillar mig)

I övrigt tror jag att “trolltaktiken” är ganska lika, men körvägarna kan inte jämföras eftersom Roséns får arbeta ostört, medan jag trängde in en hård romans i hytten… med stenhård hytten näve! 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *