Inte så spännande

Men från visst håll kunde jag se riktigt upphetsade ögon… (!?)

Nå, jag hoppas på bandupptagning, där Mona Kumpula t o m är ett helt eget subjekt på dagordningen…

§ 11 med tre underpunkter a) b) c)… som var hemliga in i sista stund! Men, som bara gick ut på att styrelsen överväger att anlita advokat mot mig för att jag är “proffs” på det jag gör enligt ordföranden… och sen lästes mina frågor upp och gicks igenom ordentligt och korrekt med svar… och slutligen ville styrelsen ha mandat att begära en Lantmäteriförättning vid behov, vilket alla var eniga om.

Det som var anmärkningsvärt var att ordföranden, tillika kassör, vägrade uppge föreningens ekonomiska status, och att en av de två revisorernas namnteckning saknades på revisionsberättelsen… men, det verkade snarare vara ett hemlighållande av en kassaökning, istället för en minskning… och jag har mina teorier.

Den intressantaste frågan jag fick mitt i allt skäll från motstnåndarna, var om jag minns vad Herr Kulju sade till mig förra sommaren när jag sprang omkring med min kompass vid hans gräns… hm, tänkt jag, det gör jag inte… men sen när han sade att jag borde komma ihåg det för jag blev alldelens grå i ansiktet och vände på klacken och gick… analys, analys tänkte jag… jo, visst mindes jag känslan – men tydligen hade han missat blicken med mitt mord… eller s k talvisilmä som hos de flesta andra väcker en självbevarelsedrift som säger stop.

Hm, hm… trots att en säpo-polis sade till mig en gång att nästan alla poliser som rekryteras är narcissister, så visste inte min egen kusin vad det är för något… så här kommer det igen!

http://blogg.aftonbladet.se/psyk/2010/09/drag-av-sjuklig-narcissistisk-personlighetsstorning

Alla har mer eller mindre drag av denna s k störning, och man får vara glad att man en gång klassats in i den goda sidan… men däremot var det synd att vi bara var 6 som kom till mötet – som kort kan sammanfattas med att ordföranden är ute efter 3:5.

2 thoughts on “Inte så spännande”

  1. Det finns bättre texter med beskrivningar än Aftonblads blogg, där alla människor känner igen sig.Mer medicinskt beskrivande.www.psykologiguiden.se/www/pages/?ID…Narcissism

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *