Imponerad av disciplinen

Gissar att det är många som vill komma in i debatten – men ingen vågar bryta mot mobbens överenskomna mönster? Ganska faschinerande att iakttaga den militära disciplinen som har lagt sin hand över byn…

Nå, men det är lugnt och fridfullt, och i morgon har Aareavaara Byasamfällighetsförening ett formellt möte kl 15.00, så jag lär få höra “sanningen” då. Det mest intressanta blir att höra om vi har en juridiskt gällande Fiskevårdsområdesförening i byn eller inte?

Innan jag går ut i den vackra vårsolen måste jag smaka på några ord…

Äganderätt

Nyttjanderätt

Fiskerätt

Jakträtt

Fiskerätten

Jakträtten

Nyttjanderätten

Äganderätten

Jo, ni som har skrivit nyttjanderättsavtal med t ex gruvbolaget Northland, borde skriva in den hos Lantmäteriets Inskrivning i Skellefteå, annars är risken stor att Era barn och barnbarn blir av med marken utifrån kommunens olika plankartor… helst om det skulle råka bli krig mellan åren!

4 thoughts on “Imponerad av disciplinen”

  1. Det är inte kommunen som själ mark… utan det är tolkningen av kartbilderna, d v s om en helt ny markägare om 150 år hittar t ex plankartan över Tapuli, så hävdar han att hans fastighet var en sakägare år 2011 enligt de historiska dokument han hittat hos framtidens myndighet, och vips så var han kanske delägare t ex i Rune Uusitalos barnbarns fastighet! Det var typ så jag menade…
    Hytta näven i fickan är ett milt begrepp… och eee talar nog omvänt för sig själv? Störst går först… och gör som han vill – och därför måste vi små lära oss att i förväga vakta det lilla vi har – genom att hålla rågångarna uppe, hur mycket goda grannar man än är.

  2. Många som hytter med näven i fickan och inte vill ge sig in i “debatten”, kanske pga av att man inte vill ha problem eller fortfarande vill hälsa på grannen, vanliga “torpare” har ju ändå inget att säga till om. Över mig råder ingen militärdisiplin och vad jag uppfattar så råder det ingen sådan över byn heller, bara jävligt dålig stämmning stundvis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *