Svappavaara ML 4:2 3 st?

Lyssnade på radion och funderade på näringsrätt… inte oralt utan mentalt… med tanke på trotsiga Länsstyrelsetjänstemannen Berggårds uttalande. Ja, om Tapuli gruva har miljötillstånd sen 2008 – så varför skulle inte även Svappavaara ha det?

“Om ett ärende om beviljande av koncession avser en verksamhet som senare skall prövas även enligt miljöbalken eller andra lagar, skall 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas endast vid den prövning som sker i koncessionsärendet.”

Och överklagningstiden även för Hovrätten gällande Bergmästarens beslut borde ju ha gått ut hos Regeringen? Därmed har miljötillståndet för den nya Svappavaara gruvan vunnit laga kraft… eller så har jag fel.

Tänker ofta högt, och erkänner alltid om jag har fel. Det är inte skamset att fela i sin strävan efter sanningen – däremot är skamset att inte ens leta efter den!

Sanningen är den att Bergmästaren 2008 beviljade Northland bearbetningskoncession redan innan samrådstiden hade gått ut, vilket också Regeringen struntade i – och därmed LKAB – “det är bara att tuta och köra!”… eller, hade alla berörda sakägare och organisationer redan yttrat sig?

Yes! Aareavaara berörs alltså inte av miljötillståndet för Tapuli- och det är ju kanon!!!

Hm, och man måste tydligen stå på en scen för att klassas normal… http://www.youtube.com/watch?v=_hWCt9_JBsY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *