Logik och vem är Pajala Kommun?

Just det… en kamrem slits vid varje varv, inte vid varje kilometer, men man räknar ut dess beräknade hållbarhet i kilometer eftersom det är de som ger serviceintervallet. Hm, så slitaget kan skilja sig ganska så mycket mellan en bil som aldrig går på tomgång, och en som går på tomgång t ex 2 timmar per dag (utan att gå in på miljöregler för sånt).

På 2 timmar hinner en bil som körs 70 km/h i snitt ca 140 km, och 5 dagar i veckan blir det 70 mil, för att under ett år för en arbetsbil med semestern borträknad bli 770 mil. Där har vi bovet i dramat, om jag bortser från varvtalsslitaget på remmen. Så, ni som vet med Er att bilen ofta går på tomgång, tänk 1000 mil extra på 2 år? Byt remmen vid sex om det står 7.

Och nästa ämne på tur… ja, VEM är kommunen? Enligt lagen är det vi som bor här. Ett stort kollektiv, på dryga sextusen personer, som är ett självstyre – och förhoppningsvis inte ett motordrivet sådant vars förare är medlem i en oseriös organisation.

Allt är möjligt, och det går inte i förväg att säga vem som talar osanning eller inte. Det vet inte minst polisens barnsexutredare. Men innan man vet sanningen, så kan man inte döma någon, oavsett hur osmakligt ämnet är.

En dom är viktig för att få stopp på en rullande ond cirkel, och till det krävs en triangel. I hörnet högst upp sitter domarkåren, i hörnet till höger den åtalade och dess försvarare, och i hörnet till vänster åklagaren och en målsägande om sådan finns.

Domen, det är produkten av handlingen – inte av människan!

Och nu undrar jag vem Pajala Kommun är, den som i Trafikverkets MKB som inte finns omnämnd i gårdagens kungörelse i tidningarna har föreslagit att malmtransporterna från gruvan ska gå på väg genom min fastighet, där järnvägen var tänkt?

Tänker jag negativt, så ser jag att den på kommunen som ännu verkar ha ett ont öga mot mig för att jag vägrade att justera det där KS au protokollet en gång i tiden, inte har gett sig än heller… och ska göra allt för att kommunen ska komma åt min fastighet som straff?

Tänker jag positivt, så försöker kommunen och Trafikverket i smyg bygga upp järnvägen som ännu inte är beslutad? Vilket i sig är bra, tycker även jag som vill ha järnvägen till Finland, även så om den går över min fastightet. Däremot skulle jag inte kunna acceptera att det sker i smyg.

Sverige ska nämligen öppet och i demokratins namn besluta om det ska bli en ny Norrbottniabana eller en ny järnväg i väst östlig riktning – eller både ock?!

Hm, hm… men när jag blundar, ser jag bara röda och vita färger… som är i konflikt med varandra… märkligt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *