Överklagandena är som Lotto

Ja, vissa lämnar in spelkuponger, mendan jag lämnar in överklaganden. Oftast kommer besluten med delgivingskvitto, vilket innebär att utgången har gått mig emot… men igår fick jag Länsstyrelsens beslut utan kvittens – och det innebär att beslutet om detaljplanen för Tapuli är upprivet.

På Alla Hjärtansdag kommer jag även att måsta åka till Luleå på muntlig förhandling hos Förvaltningsrätten gällande översiktsplanen för Pajala kommun… hm, en ny utmaning m a o – att försöka motivera sig i tal i stället för skrift! Och det blir spännande att se vem från kommunen som kommer och argumenterar emot mig?

Nå, det viktiga är att allt dokumenteras och arkiveras för framtiden. Är inte så mycket för spel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *