Flygplanskapning

En bra jämförelse, om än på högre höjd, och förenat med terroristdåd… vilket jag ändå inte tror att det här är?

“Lagfartskapning

Innebär att någon med hjälp av en förfalskad handling beviljas lagfart på en fastighet som denne inte äger.”

Med tanke på den globala exploateringen som stundar, så är det allra viktigaste att kolla om man har kvar sin lagfart… och om man är ensam lagfaren ägare ska det stå 1/1. För att kolla såna uppgifter ringer man 0771-636363 och trycker “2” i röstmeddelandet, och på frågan svarar man “Pajala”. Då kopplas man till Inskrivningen i Skellefteå.

Drabbas man av försök till lagfartskapning, så ska man genast lämna in en anmälan om det till Inskrivningen, för då har de möjlighet att stoppa upp ärendet innan lagfart hinner beviljas på den falska handlingen. Därefter gör man en polisanmälan på 114 14.

Har ni ingen egen fastighet, så kan ni ju hjälpa tant Agda eller någon annan som börjar få okänt besök. Säg “Skriv inte ditt namn på någon handling utan att fråga dina barn eller någon annan du litar på”. Som tack får ni säkert gallra lite björk inför vintern.

Snygg! http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rvaltningsprocesslagen … och kolla in de magiska ögonen…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *