Batongflickan i samhällsskolan del 2

Inte nog med att försäkringsvillkoren är krångliga , och självrisken över 8000 kr för 80%-ig ersättning upp till 5 basbelopp… så gäller rättsskyddet heller inte brottmål eller förvaltningsmål, utan bara tvistemål… som försäkringsbolaget godkänner efter advokatens redogörelse.

Den som är misstänkt för brott kan dock begära offentlig försvarare i så gott som samtliga fall… http://www.forsvar.se/OffentligForsvarare.htm … och den advokat man begärt där, kan inte vara samma advokat som eventuellt åtagit sig ett civilmål.

Ja, och därför kan jag inte anlita advokaten i nuläget, utan måste avvakta förundersökningsledarens besked http://www.aklagare.se/Ar-du/Misstankt/

Därmot har man som medlem i LRF rätt till en gratis halvtimmes advokatrådgivning http://www.biodlarna.se/website1/1.0.1.0/859/1/

Surr, surr, den här länken ska det vara http://lrfr2sp1.episerverhotell.net/Medlem/Medlemserbjudanden/Medlemsformaner/Radgivning/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *