Nu har jag knäckt gåtan

Men inga nötter… nej, hela påsen är kvar för jag hittade inte nötknäckaren… däremot svaret på gåtan som gäckar en!

Och jag GÖR skillnad. Precis som soldaterna på fredsuppdrag.

I Aareavaara Bys skifteslag 25-PAJ-43:20 har jag 12,432% av skifteslagets 1 5/32 mantal, och där måste alla tolv eller tretton delägare vara överens för att kunna teckna juridiska avtal.

I Aareavaara Byasamfällighetsförening, eller Fiskevårdsområdesförening, eller i alla fall skifteslag 25-PAJ-136… har jag 10% av andelarna i Aareavaara s:1 och 100% av andelen Aareajärvivägen som går på min fastighet… eftersom den inte är förrättad, likaså eget fiskevatten söder om bron och norr om samfälligheten, vilket även mina kusiner har på sina vatten, dock ej den del av stora sjön som är från 2X öster om + eller Jalooja när den lämnat riksvägens sikte västerut… i dessa har de bara 5%.

Spännande, för om jag tittar på en grannfastighet i stället, så har den bra 3,243% av byns mantal, men hela 20% av samfälligheten och dess vatten, men inget eget och också 0 % av vägen eftersom den bara touchar gränsen…

Tittar jag sen på en stor ställföreträdare, så har han 15,946 % av mantalen, och hela 40 % av samfälligheten och dess fiske, och tillräckligt mycket 100% av Aareajärvivägen för att kunna gräva av den på en strategisk plats… och även eget vatten både i bäcken och älven?

Ja, så ser verkligheten ut, och nog borde byn kunna komma sams, bara Lantmäteriet skulle ha klarat av att utreda saker och ting. Det gäller att hålla kronologisk ordning, hålla isär äpplen och päron, även om en fruktsallad är beställd.

Splasch! Och det kommer mera.

När jag åt på hotellet i Kolari, så fanns där en rysk familj. Och när jag pratade med den trevliga personalen på hotellet så framkom att en av deras största kund är gruvbolaget. Och vad vill jag ha sagt med det? Att NSD:s artikel om sexköp är lika lösryckt som mina två påståenden…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *