Den verkar hålla…

Lantmäteriets klyvningsförrättning… den raka gränsen är rak även efter registerkartans rättelser 2010-12-16… med stöd av beslut som vunnit laga kraft 1955-04-30 med en karta som dock “har försvunnit” från byn?

Hm, så det var Herr Karlenius som vankade av och an i det blåa vindsskenet i lördags? Väntande på att få vila i frid…

Eller så var det mysbelysning i en relaxavdelning?

Oj, det hade varit skönt… efter ett betungande utredningsarbete. Men, det har varit kul, att upptäcka att det finns skärpta och korrekta lantmätare. Som t o m är objektivt trevliga! 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *