Inte oskuld

Vad kan det betyda när en soldat säger det? Och vad kan det betyda om en nåjd säger det? Inte vet jag, men en skillnad är det i alla fall – att det i första fallet troligen rör sig om en handling, medan det i det andra fallet rör som en tanke…

En flock med IQ +- 100 samlades idag, i hundratal… och klockan 19 får man inte missa Kexi i 2:an. Och som sagt, det är inte kriminellt att vara korkad, om man inte är medvetet dum.

Sen har jag funderat på det där med korruption, som verkar finnas även i våra domstolar? Det är alltså inte domstolen i sig som är rutten, utan individen där i så fall. Så tappa inte hoppet – det finns även renhårigt och duktigt folk, som förhoppningsvis visar Fru Justitia hennes svärd…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *