Bindeln är borttagen!

Ja, tyvärr… och därför måste jag nu när jag är ledig säga följande: Lär Era barn dubbla budskap!

Först lär ni dem att de absolut INTE får begå dumheter eller annan handling eller vara oaktsamma så det drabbar samhället eller andra människor. Men OM de trots allt råkar göra det, då ska ni lära dem att FÖRNEKA BROTT.

Har varit på utbildning igen, och den här gången med lite högre jurister och bättre människovetare… som öppet berättade om att barn kan dömas till “rättssocial tvångsvård utan läkarbedömning och rättegång” om de erkänner ett brott… och sen kan de också moraliskt bannas i en “icke juridiskt” rättegång… som kallas medling, men som syns i barnets belastningsregister i 3 år!

(De riktiga termerna i övrigt var ungdomsvård och åtalsunderlåtelse 😉

Och jag blev chockad!… Barnen är INTE lika inför lagen… det är människan i dem som döms, inte bara handlingen i sig… d v s att det kan skilja mycket utifrån vilken samhällsklass och familjesituation de kommer ifrån, när det gäller påföljdens utformande.

Men, om de förnekar brott, då blir det en RIKTIG juridisk rättegång där ett barn “helt automatiskt” också får en offentlig försvarare (advokat) som för deras talan, på statens bekostnad! Det låter väl mycket tryggare? För att inte tala om tant och farbror nämdeman, som själv också varit unga en gång, och kan lugna både åklagare och domare…

Nej, det handlar inte om att gå skyldigt FRI, det handlar om påföljden… som kan vara ett vägskäl i den unga människans resterande liv. Så jag ropar – Hallå Fru Justitia, ta på dig bindeln igen! … och undrar vem som egentligen tog av den?! En skuggorganisation, en politisk ideologi, eller rasbiologi?

Eller är det jag som tänker fel?

Tydligen inte… för det står att en “enhetlig rättstillämpning” ska gälla vid straffets bestämmande… som regleras i Brottsbalkens 29 kapitel 1 § http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.htm – Yes!

Och det visste jag redan i november 2008… när jag lämnade det här exemplaret av min diktsamling i original till Mikael Niemi från Vittula. (foto Maija Muhonen, Luoteis Lappi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *