Vikingar är vi allihopa

Men bara vissa är elidsoldater… http://dagensbok.com/2010/05/08/tomas-blom-vikingar-saga-sagen-och-sanning/

Funderar på blod igen… med mycket lagrat järn… som även kan användas tvärtom utan obduktion? D v s att den sticks rakt in i Vikingarnas Vodkabälte? Och dödsorsaken blir alkoholrelaterad?

Blodprov visar olika saker, och det som även kan vara bra t ex i elitskidåkning, kan i journalen leda till ett dödsorsaksintyg på alkoholism…. utan obduktion. Ja, och därför är obduktionen viktig, för att verkligen se att kroppen är utsatt för alkohol.

Det fungerar ju så, att om någon dör – så tittar sjukvården (ska vara en läkare) på hela situationen och bedömer om dödsfallet är “naturligt och förklarligt” utifrån patientens sjukdomshistoria. Ibland kan de intyga dödsorsaken utan Landstingets obduktion, men vanligast är att sjukvården sköter den själv.

Ibland, och obligatoriskt i vissa fall, så måste läkaren kontakta polisen som gör en undersökning för att utröna om ett brott kan ha begåtts, och det brottet behöver inte alltid vara “mord”… det kan även vara arbetsplatsolyckor, trafikolyckor, och andra olika vållanden till annans död, eller egen död.

Så, vi ska vara rädda om de rättsläkare vi har, och hoppas att hela kedjan fungerar som den ska – för annars är inte Sverige starkare än dess svagaste länk.

Vikingar eller inte, med förmåga till bärsärk eller inte… men hur är det med NLL:s Vodkabälte?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *